صفحه اصلی

 

 

ما باید بتوانیم از کار کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر است  

 

 

پروژه طراحی پلتفرم ملی خودرو در راستای ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت خودرو کشور و با هدف بومی سازی طراحی پلتفرم خودرو به کنسرسیوم دانشگاهی متشکل از دانشگاه های علم و صنعت ایران، امیرکبیر، خواجه نصیرو تهران ابلاغ گردیده است.

 

:اهداف اصلی این پروژه را در سر فصلهای زیر می توان بر شمرد

دستیابی به دانش ملی طراحی پلتفرم خودرو ،ایجاد ساختار مناسب برای طراحی پلتفرم، ساخت نمونه های اولیه پلتفرم طراحی شده ،  دستیابی به تکنولوژی روز و قابل صدور  ، محدود کردن هزینه های محصول در حدود تعیین شده  ،   تربیت نیروهای متخصص   ،  مناسب سازی فرایند طراحی خودرو ،  و نهایتا جهانی شدن صنعت خودرو کشور 

 

 

 


 
 
   اخبار مهم